Home

Reflectie betekenis

Betekenis reflectie. Wat betekent reflectie? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord reflectie. Je kunt ook zelf een definitie van reflectie toevoegen. 1: 49 11. reflectie. Nadenken over het eigen handelen om zwakke punten te verbeteren en sterke punten beter naar voren te laten komen. Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl: 2: 19 9. reflectie. Terugkaatsing van licht op het oppervlakte. Wat is de betekenis van reflectie? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 20 betekenissen van het woord reflectie. Door experts geschreven Betekenis 'reflectie' Je hebt gezocht op het woord: reflectie. re·fl e c·tie (de; v; meervoud: reflecties) 1 weerkaatsing 2 overweging, bespiegeling. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Gratis proberen. Let op.

(Reflectie, Reflection) Reflectie is het verschijnsel dat een golf van richting wordt veranderd ten gevolge van een verandering van golfimpedantie van het medium. Hierbij... terugkaatsing: de gewenste reflectie kan belangrijk zijn bij de verfkeuze; oplopend van matte tot hoogglans verf waar het houtverven betreft en van mat, oplopend tot een het erover nadenken vb: zonder enige reflectie. Reflecteren 1) Beschouwen 2) Echoën 3) Ingaan op een bod 4) Lichtstralen terugwerpen 5) Nadenken 6) Napeinzen 7) Overdenken 8) Schrijven op een advertentie 9) Spiegelen 10) Stuiten 11) Terugkaatsen 12) Terugstoten 13) Terugstralen 14) Weerkaatsen 15) Weerspiegele Reflectie is het terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daar lering uit trekken. Om goed te reflecteren is het nodig dat je als professional stilstaat bij wat er in jou omgaat De functie van reflectie is dan ook het gericht betekenis geven aan bewust waargenomen informatie, zowel actueel als achteraf. Actief en gericht reflecteren is hoe we bewust het vermogen van onze geest gebruiken om betekenis en zin te geven aan ons leven. Het is een doorlopende oefening want reflecteren is net als mindfulness en meditatie een activiteit die regelmatig geoefend dient te worden.

Betekenis Reflectie

Reflectie is een term uit de didactiek. Het is een gestructureerde manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie is het cognitieve proces waarbij ervaringen worden omgezet in betekenis. Het begrip kan gelinkt worden aan introspectie. Reflectie als vaardigheid. Reflectie maakt je ook bewust van je redenen waarom je doet wat je doet. Je wordt je bewust van je tacit knowledge, je onbewuste kennis, waardoor je deze in volgende situaties makkelijker kunt gebruiken. Deze tacit knowledge deel je tijdens het reflectieproces waardoor anderen daar ook profijt van hebben. Uitgangspunten. Reflecteren is een manier van leren. Het betekent als het ware. Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Er zijn drie vormen van reflectie: Reflecteren op persoonlijk functioneren. Daarbij sta je vooral stil bij wie jij bent, wat je motivatie en je doelen zijn. Een zelfreflectie of evaluatie betekent onder andere dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je werkt. Ik heb het al vaker gehad over waarom je evalueert. Een evaluatie brengt in kaart wat de resultaten en/of effecten van je project of proces zijn. Er worden succesfactoren en verbeterpunten genoemd. Waardoor je efficiënt en effectief actie kunt ondernemen. In dit blog. Reflecteren betekent in het algemeen: terugkijken om duidelijk te krijgen waartoe een handeling heeft geleid, en wat daarvan is geleerd. (zinnige)werken met als doel tot een beschouwing te komen. Door reflectie wordt het beoordelingsvermogen ontwikkeld door: a) het interpreteren van de specifieke kunsttaal; b) reageren op een kunstuiting of -handeling; c) het leggen van verbanden met.

• Eenvoudige reflectie. Op inhoudsniveau geef je een samenvatting, of papagaai je wat de ander zegt. • Complexe reflectie. Je gebruikt andere woorden, je herkadert wat de ander zegt, maar ook wat je vermoedt, zonder dat het gezegd is. Daarin betrek je ook het gevoel van de ander. Dit wordt ook wel 'beredeneerd gissen' genoemd Reflectie: Presentatie Home / Reflectie: Presentatie; Reflectievorm: presentatie. Lijkt het jou leuk om te presenteren wat je hebt geleerd? Omschrijving: Presenteren is het aan een publiek tonen en vertellen van informatie. Deze informatie wordt vaak op een geordende manier weergegeven in een presentatietool, zoals bijvoorbeeld PowerPoint of Prezi. Je kunt ook gebruik maken van andere.

Onder reflectie verstaat men het menselijk vermogen om gestructureerd terug te blikken op en na te denken over het eigen handelen als lesgever. De Nederlandse onderwijskundige Prof. Dr. F. Korthagen ontwikkelde in 1993 een ideaaltypisch model bevattende vijf fasen om het reflecteren te structuren naar analogie van leercyclus van David Kolb Een reflectie is dus de beste manier om te tonen dat je iemand begrepen hebt, en de beste manier om de ander in de flow van het gesprek te late n. Maar je kunt toch ook vragen of je het goed begrepen hebt? Ja, dat kan. En als je dat doet, zal er zeker geen ramp gebeuren. Toch is het de moeite waard om eens reflecties te proberen in plaats van een vraag. Een goed geformuleerde reflectie zal. woordverbanden van 'reflectie' grafisch weergegeven. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek. woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek. oorsprong: etymologiebank. zinsverband en voorbeeldzinnen: Project Wortschatz - Glosbe. vertalen: naar het . overige: Citaten - Wikipedia - Google.

Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Er zijn drie vormen van reflectie... Reflecteren op het sollicitatiegesprek Het is erg nuttig om ieder sollicitatiegesprek te evalueren. Enerzijds om meer bekwaam te worden in het solliciteren en je loopbaan. Reflectie van het licht uit de lichtbron op onderdelen van de navigatielantaarn mag niet selectief zijn, d.w.z. de trichromatische coördinaten x en y van de in de lantaarn toegepaste lichtbron mogen bij de bedrijfskleurtemperatuur geen afwijking van meer dan 0,01 vertonen na reflectie Ook is reflectie essentieel voor zelfgestuurd leren van ervaringen. Het reflectiemodel helpt om systematiek te brengen in het reflecteren. Lees meer (pdf) Fred Korthagen en Ellen Nuijten publiceerden in 2019 het boek De kracht van reflectie. Het ui-model. Onderzoek heeft laten zien dat fase 3 cruciaal is voor betekenisgerichte reflectie

Reflectie betekent volgens het woordenboek: 'overweging of bespiegeling'. Overpeinzen of nadenken over handelingen en het bewust worden van belemmeringen en opvattingen. Reflectie is toepasbaar op: gedrag, gedachten en emoties en op het eigen functioneren. Nadenken over het eigen functioneren en bijbehorende emoties is niet eenvoudig. Vaak zijn we veel te kritisch op onszel Opbouw van een reflectieverslag 1. Inleiding Een reflectieverslag bestaat uit drie delen: een inleiding, een kern en een slot. In de inleidin

Reflecteren betekent letterlijk: beschouwen of overdenken. Reflecteren is het terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflectie is de motor van ontwikkeling, want als je niet terugkijkt wat anders en beter kan, zie je ook geen ontwikkelpunten. Reflecteren is niet alleen belangrijk voor de leerkracht, maar ook voor de leerlingen. Het. Reflectie of weerkaatsing (Latijn reflexio‚ terugbuiging, van reflectere, terugbuigen) van elektromagnetische straling (zoals licht) is het terugkaatsen van straling bij de overgang naar een stof met een afwijkende impedantie voor deze straling. De gerichte weerkaatsing van licht wordt een spiegeling genoemd. Spiegeling van Mount Hood (Oregon, USA) in het Trilliummeer. Hier is sprake van. De ervaringsoefening is een kernoefening om te ervaren wat reflectie is. In deze oefening ervaar je het verschil in gedrags- en dieptereflectie door vragen te beantwoorden uit de verschillende lagen van het ui-model van Korthagen. Aantal deelnemers: minimaal twee: één persoon leidt de oefening, de andere(n) voert/voeren de oefening uit Duur van de oefening: ongeveer 10 minuten . Instructie. welke soorten reflectie wij wenselijk vin-den, al betekent dit niet dat wij daarmee onmiddellijk de soorten reflectie geopera-tionaliseerd hebben. De aanpak van Mansvelder-Longaroux et al.13 biedt wel handvatten voor het opera-tionaliseren van reflectie. Ook zij hebben de aard van reflectie -in hun geval van do- centen-in-opleiding- onderzocht. Daarbij hebben zij zich laten leiden door de. Engels - Nederlands vertaling van 'reflection' Vertaling van reflection. Inhoud: woordenboek | ; gerelateerd

Wat is de betekenis van reflectie - Ensi

 1. Elke letter heeft een eigen betekenis. Wanneer je deze zes punten uitgebreid beschrijft zal je een compleet beeld schetsen van de situatie. Wanneer anderen jouw reflectieverslag lezen zullen zij jouw handelen beter begrijpen als de situatie helder en compleet beschreven is. De betekenissen van de zes letters: Situatie; Taak; Actie; Resultaat; Reflectie; Transfer; Situatie In deze stap.
 2. Reflectie op het eigen werk gaat over het proces dat plaatsvindt tijdens een culturele of creatieve activiteit. Door naar kunstwerken te kijken en er samen over te praten, probeer je woorden te geven aan wat je ziet en ervaart (reflectie). Je zoekt naar betekenis. Praten over kunstwerken helpt om grip te krijgen op dat proces van betekenis.
 3. reflectie v. een beschouwing of overpeinzing Filosofische reflectie over muziek. (natuurkunde) de weerkaatsing van straling of geluid Diffuse reflectie van de lichstralen. het vanuit een ander perspectief of breder kader terugbuigen op eerdere ervaringen, die daarmee een nieuwe betekenis krijgen Voortdurende reflectie van en met studenten
 4. Gerelateerd aan reflectie synoniemen terugkaatsing - weerspiegeling - overpeinzing - beschouwing - bespiegeling - contemplatie - overweging - berekening - weerschijn - weerglans - weerschijnsel - reflex verwante termen schijnse

Gratis woordenboek Van Dal

reflectie buiten het pad reflectie op zee reflectie van de golf reflectie van de muur reflectie van licht reflectie voor blauw licht reflectie-densiteit dr reflectie-effect reflectie-geluidsdemper reflectie-onderdrukker reflectiecoefficient reflectiedemping reflectief vermogen reflectiefactor Zojuist vertaald NL>FR: reflectie NL>FR: exporttrein. Reflectie is een term uit de didactiek. Het is een gestructureerde manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie is het cognitieve proces waarbij ervaringen worden omgezet in betekenis. Het begrip kan gelinkt worden aan introspectie Reflectie is het terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daar lering uit trekken. Om goed te reflecteren is het nodig dat je als professional stilstaat bij wat er in jou omgaat. Drie dimensies. Er worden drie dimensies onderscheiden bij reflecteren Reflectie. door Pauline van Cromvoirt | dec 23, 2014 | blog | 0 Reacties. Zo aan het einde van het jaar met een nieuw jaar in het vooruitzicht, met Kerstmis in de voortuin is het tussen de drukke bedrijven door toch ook een tijd voor reflectie. Geschiedenis. Kerstmis is de geboorte van een nieuw leven die geschiedenis gaat maken. Zo zijn wij geboren en maken wij ook geschiedenis. De kerst. Dat betekent dat invallende lichtstralen lijken te verdwijnen in het voorwerp. Wanneer alle lichtstralen verdwijnen in het voorwerp, spreken we over volledige absorptie en is het voorwerp pikzwart. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Reflecteren. We spreken over reflectie wanneer invallend licht weggekaatst wordt van het.

Je kunt situaties en de reflectie erop ook aan de hand van de STARR-methode beschrijven. Voorbeeld situatiebeschrijving. Situatie: Lesbezoek en feedback van mijn begeleider. Woensdag 29 maart 2017 heeft mijn begeleider, Rita Janssen, mijn les bezocht. Zij zat achterin de klas en observeerde de les. Mijn les betrof de inleiding van de anatomie van de mens. De studenten waren. De waarde van reflectie pagina 8 van 26 Foto 3 Reflect eren in de praktijk (Team)reflectie is ondertussen niet meer weg te denken uit de gehandicaptenzorg. Het kwaliteitskader heeft gestimuleerd dat daar (nog meer) aandacht voor is gekomen. Nu is er behoefte aan verdieping. Wat is goede reflectie? Hoe doe je dat? En - niet t

reflectie Nederlands woordenboek - Woorden

Reflectie op samenwerking. 08 donderdag jan 2015. Posted by brambaas in Individuele reflectie en evaluatie op het proces ≈ Een reactie plaatsen. Wat verliep goed en wat minder goed in de samenwerking? Wat was daarbij lastig voor je en wat heb je daaraan gedaan? Wout: De sfeer binnen de groep is altijd goed geweest. We zijn altijd vriendelijk en aardig tegen elkaar gebleven waardoor iedereen. Zelfreflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Jijzelf als middelpunt Het draait bij reflectie altijd om jou. Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je.

Reflectie is een belangrijke vaardigheid voor een professional. Om steeds te blijven leren, is het immers noodzakelijk om je eigen rol in je dagelijkse praktijk te begrijpen. Het proces van reflectie bestaat uit vijf fasen, waarin gereflecteerd wordt op het eigen gedrag, op de eigen bekwaamheden en op persoonlijke overtuigingen die het handelen sturen. Naast deze vormen van reflectie, die het. Ontmoeting en reflectie in tijden van de Coronacrisis 1 april 2020. Het samen reflecteren kan ons ook helpen betekenis te vinden voor wat voor ons als samenleving echt belangrijk is. En hoe een geestelijke wereld daarin mogelijk meedoet. We willen graag vanuit de Antroposofische Vereniging een netwerk voor innerlijke gezondheid en aandacht voor elkaar helpen bevorderen. En we willen, ook. Wat Betekent retro-reflectie? De betekenis van retro-reflectie is: weerkaatsing van licht in richtingen die ongeveer dezelfde zijn als de richting waaruit het licht afkomstig is. Betekenis retro-reflectie. Er is al veel gezocht naar de betekenis van retro-reflectie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Dit betekent niet dat iedereen hetzelfde moet gaan denken over de betekenis van de woorden. Integendeel. Het geeft een idee van wat er leeft, het maakt het bespreken van verschillende noties en ideeën bespreekbaar en het haalt eventuele weerstand boven tafel. Het is vervolgens aan de schoolleider of de schoolleiding om de kaders te scheppen. Alle overige medewerkers kunnen vervolgens binnen. Berichten over reflectie geschreven door Marianne. Naar de inhoud springen . Mareiki ॐ. Spiritualiteit. Menu Akasha Krachtkaarten; Droomanalyse; Emotie Kaarten; Kaarsje; Marianne; Stemmen der Engelen orakel; Ultieme Inzichtkaarten; Website; Zielskaarten; Tag: reflectie De witte spiegel. 5 april 2015 ~ Marianne ~ Plaats een reactie. Gidsenenergie: de witte spiegel. Reflecteren betekent dat je.

BVleerlingAnoukDsD3C1: Trimester 2 Surrealisme reflectie

De reflectie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van glas-, keramische- en kunststofbolletjes. Men (Aerotherm) zegt dat er per mm 20 bolletjes boven elkaar zitten. Dat betekent dat er een soort filter is die alleen bepaalde golflengtes doorlaat of reflecteert. De diameter ligt in de orde-grootte van 50 µm Intervisie is een bijeenkomst die op regelmatige basis plaatsvindt met een vaste groep gelijkwaardige professionals die zich willen verbeteren in hun functioneren. Door het stellen van vragen en het delen van elkaars ervaringen kunnen deelnemers van elkaar leren, steun vinden bij elkaar en hun reflectie verdiepen. Wil je een intervisiegroep. CRM betekent Reflectie van de confocal microscopie. We zijn er trots op om het acroniem van CRM in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van CRM in het Engels: Reflectie van de confocal microscopie. Je het afbeeldingsbestand downloaden om het af te drukken of naar je vrienden te sturen via e-mail, Facebook. Het reflectie-instrument is opgebouwd als een lijst met aandachtspunten en acties die jouw kijken naar en denken over slikproblemen kan ondersteunen. De lijst is samenge-steld uit 23 acties onderverdeeld in 4 delen, die in de praktijk beschouwd worden als good- practices voor het omgaan met slikproblemen. Het eerste deel gaat over de aanmelding/anamnese/screening waarbij informatie centraal.

Reflecteren - 11 definities - Encycl

Wat is reflecteren? - Reflectie NJ

Betekenisgerichte reflectie is hiervoor van belang; deze vorm van reflectie is gericht op het leren begrijpen van onderliggende processen. In combinatie met actiegerichte reflectie, gericht op. Wat betekent dit? Nu gratis verzending voor alle bestellingen t/m maandag 26 oktober! Gratis verzending t/m 26 oktober! Home. Ruiter. Veiligheid. Reflectie. Reflectie. Levertijd 0 Geselecteerd Op voorraad (31) Filter 0 Geselecteerd Agradi's keuze (2) Nieuw (1) Outlet (5) Sale (38) Merk 0 Geselecteerd Agradi (2) BR (3) Equi-Flector by Shires (12) Harrys Horse (3) HKM (5) Horka (4) Kerbl (6. Dit reflectie-instrument helpt partners te reflecteren op hun samenwerking, te bepalen of extra aandacht of interventies nodig zijn en afspraken te maken over het 'hoe nu verder'. Partners die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking kunnen deze tool gebruiken voor een efficiënte en effectieve start van de samenwerking. De verschillende onderdelen van dit reflectie-instrument. Deze keuzevrijheid betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de samenhang in je studieprogramma. Het portfolio helpt je over deze samenhang na te denken en is zodoende een onmisbaar hulpmiddel bij je vorming tot academicus. 1.2 Rollen . Het portfolio is in de eerste plaats een instrument om te . reflecteren. op je eigen ontwikkeling als TCS-student. Je doet verslag van je keuzes en. Betekenis en belang. In de SenW-gids staat de volgende uitleg van deze competentie: De leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling werkt voortdurend aan eigen professionalisering. Bijvoorbeeld, zo'n leraar: weet goed wat hij/zij belangrijk vindt in het leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige visie hij/zij uitgaat ; heeft een goed beeld van eigen competenties en.

Waarom een reflectie op leiderschap in het onderwijs? Is er inmiddels niet voldoende geschreven, onderzocht en nagedacht over leiderschap? Wat menen we hieraan nog toe te kunnen voegen met een reeks essays? In ieder geval geen nieuwe definitie, geen nieuw model, geen nieuwe leiderschapsstijl. Iedere dag verschijnen er weer nieuwe publica-ties waarin de enige juiste manier van leidinggeven. Panorama lokaal - reflectie op de opgave 15 jun '20 . Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent een studie gedaan naar de stadsranden. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de studie. Like Bijlsma en. Reflectie: Wat betekent dat eigenlijk: 'zin'-geving? 11 juni 2015 / 0 Reacties / in Filosofie / door Nicole des Bouvrie. Hoe langer je over een begrip nadenkt, hoe minder eenvoudig het in elkaar blijkt te zitten. Dat heeft soms enkel te maken met het feit dat je in een cirkeltje van definities en synoniemen belandt en je iets probeert te verklaren door middel van zichzelf. Maar soms heeft. Reflectie op toezicht Resultaten en aanbevelingen 6 02 pag. 8 Verantwoording KPMG 03 pag. 12 Verantwoorden over goed toezicht Inhoud 15 Vorm 15 04 pag. 18 Governance Code Cultuur Instellingen in het onderzoek 20 05 pag. 22 Indrukken over opvolging van de bedoeling van de Code 06 pag. 26 Resultaten opvolging in de jaarverslagen 2014 Principes met expliciete 28 aanbevelingen voor het jaarverslag.

Berichten over Reflectie geschreven door reflectiemetkinderen. Afgelopen don derdag heb ik een tweetal workshops gegeven op de 'Afkijken mag' bijeenkomst van KC-R. Tijdens deze sessie's kwam twee keer de vraag of reflectie ook kan zonder woorden. Een erg interessante vraag waarvan ik heb gedacht dat het de moeite waard is om wat over te schrijven Competent in reflectie en ontwikkeling: - Je hebt een goed beeld van je eigen competenties, je sterke en zwakke kanten. - Je weet goed wat je belangrijk vindt in het leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen je uitgaat (dit staat o.a. in je subjectief concept). Wat is het bewijsstuk? E-mails; contact met Agatha Andela (VIB). De periode waarin Agatha mij begeleidt.

Reflectie: Acht wereldse zorgen om je van te bevrijden

 1. Reflectie op de competentie ontwikkeling Een reflectie op de competentieontwikkeling gaat over de bereikte competentieniveaus en de ontwikkeling die een student heeft doorgemaakt (Van Tartwijk et al., 2003). Bij deze reflectie richten studenten zich niet alleen op de ervaringen die zij hebben opgedaan, maar vooral ook op de competentieontwikkeling en het bereikte niveau. Studenten staan stil.
 2. Reflectie. reflecteren is een vorm van oriëntering achteraf, dat wil zeggen, nadat een handeling (of reeks van handelingen) voltrokken is, bezint de handelende persoon zich op die handeling(en) en de resultaten daarvan, om daardoor in het vervolg beter beslagen ten ijs te . komen. reflectie. Het is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie.
 3. Reflectie is binnen het jeugddomein onontbeerlijk en een must voor blijvende ontwikkeling. Vanuit de huidige opvatting rond professionalisering wordt beoogt dat professionals een leven lang leren en zich blijven ontwikkelen ten behoeve van de kwaliteitshulp voor de cliënten. Door systematisch aandacht voor reflectief leren te hebben middels goede intervisie, wordt daar aan voldaan. Daarmee.
 4. imaal. Materialen: geen. Effectief bevonden voor: 4vwo, als onderdeel van een lessenserie gericht op kritisch leren denken naar aanleiding van literaire teksten (12 lessen). Wat is de kernactiviteit van de leerlingen? Leerlingen leggen hun eerste reactie op een literaire tekst.
 5. Kritische reflectie toetsing academische opleidingsschool, ROSRijnland, maart 2015 7. Standaard 2 Onderwijsleeromgeving: • De website (www.rosrijnland.nl) is in de afgelopen periode verder ontwikkeld ter verbetering van de interne en externe communicatie. Dit heeft geresulteerd in een transitie van passiev
 6. Binnen deze pagina´s over reflectie zullen we vanuit een aantal herkenbare voorkomende gevallen verder ingaan op de betekenis van reflectie, het nut van reflectie en de methode om te reflecteren. Vooraf willen we benadrukken dat reflectie geen evidentie is en dat we daarom ook niet verwachten dat jullie van in het begin goede reflecties maken. Het is een groeiproces dat jullie moeten.
 7. reflectie te onderscheiden: 1. totale reflectie 2. diffuse reflectie 3. retroreflectie 4. gemengde reflectie (combinatie van 1 en 2) bij reflectie geldt de wet: hoek van inval = hoek van uittrede. dit betekent dat licht altijd onder dezelfde hoek wordt weerkaatst als de hoek waarop het een (glad) object raakt. (zie rechts

De betekenis van reflectie vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van reflectie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Reflectie is het mentale vermogen om bewust na t Parafraseren en reflecteren Voor het voeren van een professioneel gesprek is het belangrijk dat je een aantal gesprekstechnieken goed beheerst. Luis Kater: nieuwe behandeling om er vanaf te komen Hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Dit zijn de veelvoorkomende symptomen bij een kater. Normaal betekent dit een De 80/20 regel voor de. Reflecteren betekent spiegelen. Een reflectieverslag is een verslag waarin je zo eerlijk mogelijk probeert aan te geven wat je sterke en wat je zwakke kanten zijn. Het is soms goed om kritisch naar je zelf te kijken. In geval van conflicten of in geval van keuzes maken. Je kan via een reflectieverslag voorbeeld inzicht krijgen in jouw handelen en kunnen. Je komt door een aantal specifieke. Reflectie blok 3. Ik blok 3 ben ik met verschillende leerdoelen bezig geweest. Daarnaast betekent dit ook dat het nu bijna tijd is om op stage te gaan en het laatste blok af te gaan ronden. Ik ben inmiddels met een aantal dingen bezig geweest, en het leerdoel Plannen en organiseren is er daar een van. Ook in blok 3 ben ik hier bewust mee bezig.

Reflectie (onderwijs) - Wikipedi

 1. Voor al deze processen is reflectie noodzakelijk (Gulikers & Van Benthum, 2017). Een reflectieverslag is dus bijzonder geschikt om een beoordeling te maken over: de mate waarin de student in staat is om onderliggende processen die leiden tot professioneel gedrag te omschrijven (bewust competent) de mate waarin de student zicht heeft op zijn/haar eigen ontwikkeling van een competentie en in.
 2. De vakantie voor reflectie. De vakantie als moment om even stil te staan, te reflecteren. Ik hoop van harte dat je jezelf dat gunt. Tijdens een wandeling of lekker aan het strand. Gewoon bij jezelf stilstaan hoe het met je is. Wat ik je dan wel graag wil meegeven: Vaak komen eerst de negatieve en zelfkritische gedachten omhoog. Het negatieve blijft vaak langer in ons hoofd hangen, maar zeker.
 3. Reflecteren met de STARR-methode. Gepubliceerd op 18 november 2019 door Lou Benders. Bijgewerkt op 21 april 2020. De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR-methode.STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie
 4. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan ethiek en moreel beraad in organisaties, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, werkgeluk, en waardengericht leiderschap. Wij zijn trots op de resultaten van twaalf jaar Week van reflectie, die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van een groot aantal betrokkenen. Een.
 5. Reflectie kost tijd. Het 'werkt' als je er bewust met je collega's mee bezig kunt zijn. Die tijd moet je maken. Als je leidinggevende het ook een goed idee vindt, moet dat kunnen lukken. Je kunt ook in je eentje reflecteren: dan doe je aan zelfreflectie. Werkvormen. Er zijn meer manieren, werkvormen om stil te staan bij het werk in de zorg en in het team. Er zijn werkvormen die helpen.

Reflecteren - reflectiesit

 1. De schoonheid die je ziet in mij...is een reflectie van jezelf. Spijtig genoeg wordt dit zelden gezie
 2. der goed afgaat en waar uitdagingen voor je liggen. Door reflecteren leer je bewust en bekwaam te handelen. Starrt- methode bestaat uit 6 stappen: S = situatie T = taak A = activiteiten R = resultaat R = reflectie
 3. Reflectie op het teamfunctioneren. Leidinggeven aan professionals: Inhoud: Wat is een professional? Aansturen. Motiveren. Beoordelen. Samenwerking sturen. Faciliteren. De baas zijn. Bijlagen: Literatuur. Checklist teamfunctioneren. Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om met het team de samenwerking te bespreken en ontwikkelingsgerichte afspraken te maken. Doelen/Resultaten. Wat wil.
 4. Samenvatting Professionele reflectie. Goede samenvatting met de meest belanrijke informatie van dit onderwerp. Erg handig om te gebruiken bij tentamens, de stof is op een duidelijke manier uitgelegd/handig uitgewerkt. Geschreven voor jaar 1 HBO-Verpleegkunde in 2016/2017. Voorbeeld 1 van de 3 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld.
 5. der creepy is om te dromen over geld.Heb jij onlangs een droom.
 6. De eerste test die ik deed, was de 'Entrepreneurial self assessment test' van de site www.bdc.ca. Wat me direct opvalt, is dat ik bij geen enkel onderdeel boven het gemiddelde scoor. Ik zit bijn

Word document Reflectie op het keuzethema Reflectie Keuzethema 'Communicatie' - Opzet en samenwerking Met Mireille Kroon Samen met Mireille Kroon deed ik het Keuzethema 'Communicatie'. Na een brainstormsessie met Martine besloten we ons toe te spitsen op het puberbrein en social media. Het puberbrein omdat dat toch de doelgroep is waar wij mee te make Reflectie. Na mijn vorige bericht van vier weken geleden gaat het met de energie langzaam beter. Maar die ene keer hardlopen bleek teveel van het goede. Mijn rusthartslag ging binnen een paar dagen 10 slagen omhoog en zit nog altijd op dit (voor mij) hoge niveau. Dit uit zich vooral in hoge hartslag bij (klein) inspanning zoals trap lopen. Ook heb ik af en toe weer rugpijn. Dit voelt anders.

Mandala tattoos: betekenis en 100+ tattoo-inspiratie

Reflecteren en zelfreflecti

Dat betekent dat je niet eerst nadenkt voor je iets doet, maar handelt op basis van je eigen emoties. Ook kan het zijn dat je werkt vanuit vooringenomen standpunten of overtuigingen zonder dat je dit zelf in de gaten hebt. Je gaat er bijvoorbeeld vanuit dat een collega met wie je samenwerkt iets niet kan, en zonder er echt over na te denken heb je zijn taken daarom overgenomen. Focus van. Reflectie betekent in wezen stilstaan bij wat je meemaakt, om meer inzicht te krijgen in wie je bent en je mogelijkheden. Dat geldt voor ieder mens en dus ook, en misschien wel juist voor de sociaal werker. Hij moet telkens opnieuw naar zichzelf, kennis en ervaring terugkeren om te kunnen herkennen wat er aan de hand is, of en waar aangrijpingspunten voor verandering liggen en hoe hij met zijn.

Wat betekent zelfreflectie nu eigenlijk? - Claudia De Graau

 1. Zelfreflectie betekent dat je terugkijkt op hoe je werkt en handelt, hoe en welke persoonlijke eigenschappen en competenties jij inzet. Jij als persoon staat centraal. Door zelfreflectie kun je stilstaan bij je eigen handelen en dit kritisch onderzoeken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in je persoonlijkheid, in je gedrag en de achterliggende drijfveren. Op basis van deze inzichten kun je.
 2. De betekenis van spiegelende reflectie vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van spiegelende reflectie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 3. Reflectie is misschien wel een vergeten vaardigheid, terwijl het veel kan opleveren. Volgens Van Dale's Handwoordenboek betekent reflecteren: nadenken (over). Je denkt na over een gebeurtenis, ervaring, situatie. Dit kan je als persoon doen, bijvoorbeeld over je persoonlijke ontwikkeling maar ook als team, bijvoorbeeld over het.
 4. Definitie van reflectie: Reflectie is het bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat u zelf heeft gevoeld, gedacht of gedaan in een bepaalde werkgerelateerde situatie en daar het daar lering uit trekken voor uw eigen toekomstig professioneel handelen. Dit kan zowel op het niveau van diagnostiek en behandeling als op het gebied van niet-patiënt/cliënt gerelateerde zaken. Als.
 5. Tussendoelen Reflectie op taal. De leerlingen: reflecteren op taalgebruik in de groep; leren taal te objectiveren (bijvoorbeeld in taalgrapjes) leren onderscheid maken tussen vorm en betekenis van woorden; ontwikkelen een fonologisch bewustzijn; ontwikkelen een fonemisch bewustzijn. Volledige tekst Leerlijn en tussendoelen (pdf, 292 Kb
 6. Dat betekent onder andere dat je de inhoud van dit boek mag gebruiken voor niet commercieel gebruik onder de voorwaarde dat je hierbij correct citeert: 'Reflectie & Governance, bij semipublieke organisa- ties, Stubbé - 2014'. Voor vragen kun je terecht bij de auteur via www.blauwbv.nl Dit boek is met veel zorg samengesteld. De auteur en de uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor.
 7. De werkelijkheid is veelmeer een resultaat van het vermogen van mensen tot interpretatie, taalgebruik, reflectie en doelgericht, bewust handelen (Korzilius, 2000, p. 5). Uitleg betekenis begrip. De interpretatieve wetenschapsopvatting gaat ervan uit dat sociale wetenschappers zich inleven in de onderzochte personen, ze de tekenen en symbolen leren begrijpen en deze in de context interpreteren.
Zelfreflectie - Sargasso

Wat is de betekenis van reflecteren - Ensi

Dat betekent niet dat jij er als sollicitant ook geen gebruik van kan maken. Het biedt voor jou als sollicitant juist een extra mogelijkheid om indruk te maken! Niet alle managers zijn specifiek opgeleid voor personeelszaken als rekruteren. De kans bestaat dat zij niet eens bekend zijn met de methode. Op deze manier kan jij extra indruk maken. Tijdens een sollicitatie worden onvermijdelijk. Omdat je in de Discussie en Reflectie kritisch terugkijkt op je onderzoek en vooruitblikt op wat de resultaten kunnen opleveren. Met dit onderdeel laat je zien dat je weet hoe goed onderzoek eruitziet, zou moeten zien, had moeten zien Het mooiste zou zijn als je je hiervan al bewust bent tijdens het schrijven van je scriptie en, al was het maar kort, alvast notities maakt: 'Dit had ik. Reflectie tijdens en na afloop van dergelijke ervaringen geeft betekenis, legitimatie en emotionele steun, ook met het oog op de toekomst. Wat kunnen we leren van de huidige ontwikkelingen om tot verbeteringen te komen? Hoewel Chinese wetenschappers reeds in 2007 waarschuwden voor een omvangrijke virusuitbraak (5) is het onmogelijk om vooraf alle consequenties van een pandemie te voorzien. In. reflectie synoniemen - Nederlands passende woorden voor reflectie Woxikon / Synoniemen Betekenis: beraad. bespiegeling meditatie reflectie bezinning. 2 Betekenis: spiegeling. reflectie spiegelbeeld weerkaatsing. 3 Betekenis: beschouwing. bezwaar denken overdenking reflectie. 4 Betekenis: gloed. weerschijn reflectie. 5 Betekenis: terugkaatsing. terugkaatsing reflectie. Woorden lijkend op. De sikkel van de nieuwe maan is in de nacht van 23 april verschenen en daarmee begint voor de Islamitische gemeenschap de vastenmaand, de Ramadan. In deze periode waarin het COVID-19 virus een grote impact heeft op al onze levens en de wereld in zijn greep houdt, wordt de bezinning en verbondenheid waar de Ramadan voor staat dit jaar met nog meer kracht en overtuiging beleeft. 'Het is een.

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer een reflectie op de betekenis van artikel 13, tweede lid, sub c van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) Dit kun je doen door middel van (zelf)reflectie. Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt over hoe je denkt, voelt en handelt. Je krijgt meer inzicht in wie je bent, wat je motiveert, wat je gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen voor jouw liggen. Reflecteren wordt nogal eens verwart met evalueren. Bij reflecteren stel je het oordelen (=evalueren) over je eigen handelen uit. Het reflectie-instrument is gebaseerd op een eerder ontwikkeld model van een optimale leeromgeving voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs (Bellens & De Fraine, 2012).Succesindicatoren zijn in dit model voor goed basisonderwijs geordend volgens het CIPO-referentiekader (Scheerens, 1990).Dit referentiekader maakt een onderscheid tussen context-, input- en procesindicatoren die een. Bij reflectie gaat het niet om goed of fout, maar om het hoe en waarom van je handelen. Het helpt om je gedachten te ordenen en overzicht te krijgen. Door situaties te analyseren - waarom deed je wat je deed - en te interpreteren - hoe verhoudt het zich tot jouw persoonlijke doelen - krijg je meer inzicht in jezelf en je emoties.. Hulpvragen voor reflectie Het woord 'boeddha' betekent namelijk 'verlichte'. Voor veel mensen heeft de zittende boeddha betekenis als teken van innerlijke wijsheid en de concentratie nodig is om deze te ontwikkelen. Mudra's die bij de Zittende Boeddha Horen. Boeddha's drukken hun boodschap meestal uit met handgebaren, ook wel mudra's genoemd. Zo maakt een zittende versie meestal de bhumisparsha mudra.

Reflectie: Presentatie - Reflectietoolbo

Betekenis ui-model. Het ui-model van Geert Hofstede is een model om de organisatiecultuur te beschrijven en te typeren in de vorm van diverse cultuurelementen die schillen vormen rondom een kern, net zoals de schillen van een ui. Deze cultuurelementen zijn Waarden en grondbeginselen; Rituelen; Helden; Symbolen; Wat is organisatiecultuur? Organisatiecultuur kan het beste worden gedefinieerd als. Betekenisgerichte reflectie met effect op het handelen : Leidraad Pixabay. In verschillende leerplannen staan leerplandoelen die verband houden met reflecteren over het eigen handelen. Veel leraren zullen beamen dat dit waardevolle leerplandoelen zijn. Tegelijkertijd vormen ze een uitdaging, zowel om deze bij de leerlingen te bereiken, om een doelgerichte onderwijsaanpak te ontwerpen en. Dat betekent dat je in de werkuitvoering jezelf als instrument gebruikt. Binnenwerk kan samen met jou kijken hoe je jouw kwaliteiten beter kunt benutten. Hoe je meer succes in je werk kunt hebben. Hoe je verder kunt leren en door kunt groeien. Afhankelijk van wat je wilt bereiken staan we stil bij wat je te leren hebt om verder te kunnen leren en groeien. Binnenwerk voor werkgevers Je. Reflectie expertpanel. De marktuitvraag. Corporaties, bouwers, ontwikkelaars en ontwerpers/architecten zijn in het voorjaar van 2020 in een brede uitvraag door Platform31 benaderd. De oproep richtte zich op gerealiseerde of in uitvoering genomen renovatieprojecten van sociale huurwoningen in vier verschillende woning/wijktypologieën - vooroorlogse laagbouw; tuinstad hoogbouw 1950-1975. Reflectie Zelfsturing CAO po Cao vo portfolio en competenties. Houding: Een leven lang blijf ik aantoonbaar leren. Deze competentie beschrijft het passende gedrag bij de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening, waarbij (zelf)reflectie bijdraagt aan het kritisch bezien van de persoonlijke concepten

Empirisme - WikipediaVerwantschap - WikipediaTint - WikipediaNLP’s Logische niveaus – Robert Dilts | Change CoachingVerkeersbord OB201p - Onderbord - Geldt alleen voorRob Segers: Het spiraalmodel voor reflectie van Korthagen
 • Männer mit weiblichen eigenschaften.
 • Auf einer skala von 1 bis 10 diskutieren.
 • S.d.u spezialeinheit.
 • Alles gute zum geburtstag lied deutsch.
 • Patriotismus ein linkes plädoyer.
 • Stühle restaurieren polstern und beziehen.
 • Fast and furious 8 ganzer film.
 • Rent a bike freiburg.
 • Konjunkturelle arbeitslosigkeit einfach erklärt.
 • Desiree gruber nominierungen.
 • John noble vicky pattison.
 • Pele gewicht.
 • 12 bora umgehungsverbot.
 • Helfer arbeit.
 • Glaspokale münchen.
 • Hurra hurra die schule beginnt noten.
 • Easyjet buchen.
 • Sushi express berlin.
 • Caroline wozniacki trainer.
 • Glutenfreie produkte.
 • Deckenventilator test stiftung warentest.
 • Pitztal st. leonhard.
 • Ipad virus warnung.
 • Privater baulärm ruhezeiten.
 • Tanzreisen discofox 2017.
 • Xy frau schwanger.
 • Büchse flinte gewehr.
 • Promis hallux valgus.
 • Ideale körpermaße mann berechnen.
 • Grafik bedeutung.
 • Tattoofrei pullover.
 • Doris poppet deakin ernest rupert atholl deakin.
 • Stadtführung köln englisch.
 • Stern verschenken seriös.
 • Antike truhe mit runddeckel.
 • Vodafone red xl mit smartphone.
 • Teste dich bin ich ein teufel.
 • Queensbridge gefährlich.
 • Bezahltes soziales praktikum im ausland.
 • Sauerstoffsättigung normalwerte kind.
 • Uni greifswald chemie.